Składowanie odpadów musi być zawsze zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Odpady przemysłowe nie mogą wpływać negatywnie na środowisko jak również zdrowie i życie człowieka. Aqua Soil stawia sobie jako...