Gdy sprowadza się samochody spoza granic kraju konieczne jest branie pod uwagę kosztów, które trzeba będzie ponieść. W przypadku decydowania się na zakup w takich krajach jak USA czy Kanada...