Gdy sprowadza się samochody spoza granic kraju konieczne jest branie pod uwagę kosztów, które trzeba będzie ponieść. W przypadku decydowania się na zakup w takich krajach jak USA czy Kanada w grę wchodzi między innymi cło. Jest ono zależne między innymi od tego jaki typ samochodu będzie kupowany.

Określenie kosztów sprowadzenia samochodu

Przy zakupach używanych pojazdów z USA trzeba dokładnie policzyć łączne koszty sprowadzenia takiego samochodu. Ma to duże znaczenie, gdy nie chce się przepłacić za taki zakup. Przy wyliczaniu kosztów sprowadzenia samochodu można wykorzystać takie narzędzia jak kalkulatory przygotowane na stronach firm specjalizujących się w świadczeniu takich usług. Pozwala to bardzo wygodnie ocenić szacunkowe koszty sprowadzenia samochodu z konkretnego kraju.

Z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

Na koszty sprowadzenia samochodu wpływa to z jakiego kraju samochód pochodzi. Na rynku unijnym nie trzeba płacić cła. Natomiast cło na samochody z usa trzeba będzie zapłacić podczas odprawy celnej. Inne koszty to między innymi:

– prowizja dla firmy obsługującej zakup i sprowadzenie samochodu,

– akcyza,

– podatek VAT zależny od kraju, w którym realizowana jest odprawa,

– koszty transportu.

Na pewne koszty sprowadzenia samochodu nie będzie się miało wpływu, co obejmuje choćby cło oraz akcyzę, które zależne są od wartości transakcji zakupu oraz typu samochodu. Natomiast koszty transportu czy prowizja dla firmy obsługującej import są zależne od wyboru konkretnych ofert, gdzie można zawsze znaleźć bardziej korzystne ceny.