Każdy dział windykacji lub firma windykacyjna powinna korzystać z nowoczesnych narzędzi, które usprawnią jej działanie i pozwolą na większą skuteczność jej działań. Windykacja CRM to system, dzięki któremu można w łatwy sposób stworzyć przydatną bazę danych. Co warto o nim wiedzieć?

Windykacja CRM – jak działa system?

W każdej firmie lub jej dziale, którego praca opiera się na telefonicznym kontakcie z klientem, bardzo ważne jest szybkie przekazywanie informacji pomiędzy poszczególnymi pracownikami. Dzięki temu obsługa klienta może przebiegać znacznie sprawniej i jest skuteczniejsza. Również w dziale windykacji lub firmach windykacyjnych ma to ogromne znaczenie – stworzenie odpowiedniej bazy danych, zawierającej wszystkie ważne informacje o dłużnikach, stanowi podstawę ich działania. Najlepszym pozwalającym na to narzędziem jest windykacja CRM – specjalny system, do którego mogą mieć dostęp wszyscy pracownicy danej firmy.

Każda firma powinna mieć własny dział windykacji lub korzystać z usług firmy windykacyjnej – niestety w każdej branży zdarzają się problemy z odzyskaniem należności, których rozwiązania nie powinno się odwlekać w czasie. Dział windykacji pozwala na uporządkowanie danych dłużników wraz z informacjami o zalegających należnościach, zajmuje się kontaktem z problematycznymi klientami, a w ostateczności przekierowuje sprawę do sądu. Dzięki temu firma może sprawnie egzekwować wierzytelności.

Windykacja CRM to specjalny system, dzięki któremu windykacja może działać o wiele skuteczniej i w bardziej uporządkowany sposób. Pozwala na tworzenie baz danych, w których można umieszczać dłużników wraz z najważniejszymi dotyczącymi ich informacjami. Poza podstawowymi kategoriami danych, jak np. adres e-mail czy nr NIP i PESEL, w systemie można też zamieszczać własne kategorie, co pozwala na dopasowanie bazy do indywidualnych potrzeb firmy.

Dzięki systemowi wszyscy upoważnieni do tego pracownicy będą mieli dostęp do bazy danych. Pozwoli to na lepsze zarządzanie sprawami każdego dłużnika i ułatwi pracę, kiedy np. jednym klientem zajmuje się kilku konsultantów.

Windykacja CRM – usprawnienie pracy działu windykacji

Przy zajmowaniu się sprawami dłużników bardzo ważna jest szybka wymiana informacji pomiędzy pracownikami działu windykacji. Windykacja CRM znacznie ją ułatwia, zapewniając dostęp do ważnych danych i notatek dotyczących każdej osoby zapisanej w bazie danych. Dzięki temu pracownicy, logując się do systemu, zyskują wgląd do informacji potrzebnych im w pracy. Pozwala uniknąć to ewentualnych błędów, jak np. kontaktowanie się z danym klientem kilka razy przez kilku konsultantów, jeśli sprawa została już wyjaśniona. System CRM to najlepsze źródło wiedzy o aktualnie realizowanych przez pracowników zadaniach, a korzystanie z niego pozwala konsultantom na o wiele wydajniejszą i skuteczniejszą pracę.

Dlaczego warto zdecydować się na system CRM dla działu windykacji?

Windykacja CRM to bardzo przydatny system, na który powinna zdecydować się każda firma posiadająca dział windykacji. Posiada on wiele zalet, znacznie ułatwiający działanie pracowników kontaktujących się z dłużnikami i rozwiązujących sprawy zaległych należności. Do najważniejszych z nich należą:

– możliwość stworzenia własnej bazy danych, posiadającej wszystkie ważne dla firmy informacje o dłużnikach,

– ułatwienie dostępu do potrzebnych danych wszystkim upoważnionym do tego pracownikom,

– przyspieszenie pracy konsultantów, którzy wszystkie niezbędne informacje znajdą w jednym miejscu,

– uniknięcie błędów związanych z kontaktem z klientami,

– możliwość szybszego i skuteczniejszego rozwiązywania spraw,

– lepsza organizacja pracy działu windykacji.

Warto zdecydować się na system CRM dla windykacji – jest on dostosowany do potrzeb tego działu, pozwala na wprowadzenie do niego wszystkich danych, jakie będą potrzebne firmie przy kontaktach z dłużnikami. Dzięki niemu można szybciej rozwiązywać sprawy wierzytelności, co przełoży się na lepsze funkcjonowanie całej firmy.