Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

Seminaria i konferencje - Seminarium szkoleniowe III rundy

Aby wyjść naprzeciw Państwa zainteresowaniu zgłaszanemu e-mailowo i telefonicznie Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON przy Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zorganizował kolejne seminarium szkoleniowe:

 

Seminarium odbyło się 19 października 2009 r. (poniedziałek) w sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (bud.19) na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 30, w godz. 10.30 – 15.00.

Seminarium szkoleniowe ESPON 2013 poświęcone było praktycznym aspektom udziału w projektach trzeciej rundy programu badawczego. Celem seminarium było zaprezentowanie polskim placówkom badawczym zadań, zasad uczestnictwa oraz form współpracy w ramach Programu ESPON 2013, a także kwestii finansowych związanych z uczestnictwem w projektach ESPON.

Podczas seminarium udostępnione zostały dokumenty aplikacyjne oraz kontakty do instytucji zaangażowanych w projekty ESPON lub poszukujących partnerów.

Szczegółowe informacje o projektach oraz pakiety aplikacyjne znajdują sie TUTAJ.