Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

Seminaria i konferencje - Seminarium 25 lutego 2008

Z przyjemnością przypominamy, że 21 stycznia 2008 r. rozpoczął się nabór do projektów badawczych ESPON 2013. Nabór dotyczy następujących projektów:

Priorytet 1: Badania stosowane - call for proposals [6 obszarów tematycznych]
Priorytet 1: Eksperci – call for interest [system wspierania wiedzy]
Priorytet 2: Praktycy, twórcy polityk – call for interest
Priorytet 3: Baza danych ESPON 2013 – call for proposals


Aby wyjść naprzeciw Państwa zainteresowaniu zgłaszanemu e-mailowo i telefonicznie Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON przy Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 25 lutego 2008 r. zorganizowały kolejne seminarium warsztatowe:


Program ESPON 2013- procedury aplikacyjne”


Drugie seminarium warsztatowe było poświęcone praktycznym aspektom udziału w projektach ESPON 2013. Celem seminarium jest przybliżenie polskim placówkom badawczym oraz przedstawicielom praktyki i zainteresowanych instytucji zasad i procedur aplikacyjnych Programu ESPON 2013.

W pierwszej części zostały omówione podstawy formalne Programu ESPON 2013, jak również tematyka poszczególnych projektów, zasady formułowania ofert i kryteria oceny projektów. Zachęcaliśmy Państwa do przesyłania własnych propozycji tematów badawczych (priorytet 1 i 2), które zostały omówione w trakcie seminarium.

Druga część seminarium była poświęcona aspektom technicznym udziału w Programie ESPON 2013. Omówiona została konstrukcja formularza aplikacyjnego, jak również kwestie finansowe i organizacyjne. Część druga zawierała elementy warsztatowe.

W części trzeciej zespoły, które już rozpoczęły przygotowania do udziału w pierwszej rundzie Programu ESPON 2013 mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji dotyczących ich projektów.


Seminarium odbyło się 25 lutego 2008 r. (poniedziałek) w sali im. K. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w godz. 9.30 – 15.00.


Poniżej znajdują się materiały z z seminarium.