Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

Seminaria i konferencje - Seminarium 16 września 2008

 

Z przyjemnością informujemy, że 20 sierpnia 2008 r. rozpocznie się drugi nabór do projektów badawczych ESPON 2013. Nabór dotyczy następujących projektów:

(1) Priorytet 1: Powtórzenie konkursu z rundy I z obszaru tematycznego Climate Change and Territorial Effects on Regions and Local Economies (budżet 1.000.000 €)


(2) Priorytet 2: Badania nakierowane na potrzeby praktyków w zakresie 8 obszarów badawczych (łączny budżet - 1.850.000 €):

    •    The Case for Agglomeration Economies in Europe
    •    The Development of the Islands – European Islands and Cohesion Policy
    •    Cross-Border Polycentric Metropolitan Regions
    •    Success for Convergence Regions’ Economies
    •    Potential of Rural Regions
    •    Spatial Scenarios: New Tools for Local-Regional Territories
    •    Transnational Support Method for European Cooperation
    •    Territorial Diversity

(3) Priorytet 3: Zaproszenia do udziału w konkursie ofert na projekt Territorial Indicators and Indices (Phase I) (całkowity budżet 100.000 €)

Aby wyjść naprzeciw Państwa zainteresowaniu zgłaszanemu e-mailowo i telefonicznie Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON przy Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zorganizowały kolejne seminarium warsztatowe:

„Program ESPON 2013 – wymiana doświadczeń”

Seminarium odbyło się 16 września 2008 r. (wtorek) w sali im. K. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w godz. 9.30 – 15.00.

Celem seminarium było zaprezentowanie polskim placówkom badawczym zadań, zasad uczestnictwa oraz form współpracy w ramach Programu ESPON 2013, a także kwestii finansowych związanych z uczestnictwem w projektach ESPON.

Wśród zaproszonych gości znleźli się m.in. przedstawiciele urzędów marszałkowskich i urzędów miast, które w pierwszej rundzie projektów ESPON 2013, w ramach Priorytetu 2, złożyły propozycje tematów badawczych. W II rundzie to właśnie te tematy będą przedmiotem ofert konkursowych i w trakcie seminarium można będzie uzyskać w ich zakresie szczegółowe informacje.


Poniżej znajduje się program seminarium oraz prezentacje prelegentów.