Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

Seminaria i konferencje - Seminarium 18 grudnia 2007

W dniu 18 grudnia 2007 na terenie Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się seminarium zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON przy Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Tytuł smeinarium to:

„Program ESPON 2013- założenia, tematyka, procedury”

Pierwsze seminarium warsztatowe ESPON 2013 poświęcone byłom praktycznym aspektom udziału w drugiej edycji tego programu badawczego. Celem seminarium było zaprezentowanie polskim placówkom badawczym zadań, zasad uczestnictwa oraz form współpracy w ramach Programu ESPON 2013, a także kwestii finansowych związanych z uczestnictwem w projektach ESPON.

W części pierwszej omówione zostały priorytety Programu ESPON 2013, jak również szczegóły dotyczące oczekiwanej tematyki projektów, procedury aplikacyjnej i kryteriów wyłaniania projektów.

Druga część seminarium poświęcona była aspektom technicznym udziału w Programie ESPON. Omówiona została konstrukcja formularza zgłoszeniowego, status „partnera projektu” i „lidera grupy projektowej”, jak również kwestie finansowe i organizacyjne. W trakcie tej części odbyła się sesja pytań do panelistek.

Poniżej znajdują się materiały z seminarium oraz prezentacje.

Zamieszczamy również program konferencji, która odbędzie się w Brukseli w dniu 21 stycznia 2008 r., na której zostanie oficjalnie ogłoszony nabór projektów do pierwszej rundy Programu ESPON 2013 (Calls for Proposals and Interest). Spotkanie jest zorganizowane z myślą o potencjalnych beneficjentach, t.j. instytucjach badawczych, praktykach i przedstawicielach władz centralnych, regionalnych i ponadregionalnych.


Na konferencję można się zarejestrować tutaj.