Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

Seminaria i konferencje - Krajowa konferencja ESPON

 
 
7 grudnia br. (wtorek) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się konferencja „Rozwój terytorialny oparty na wiedzy. Co wyniki projektów ESPON, INTERREG IVC i URBACT mówią o Polsce?”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ESPON przy współpracy Krajowego Punktu Kontaktowego URBACT i Krajowego Punktu Kontaktowego INTERREG IVC.

Motywem przewodnim konferencji był rozwój terytorialny oparty na wiedzy, czyli tzw. „evidence-based territorial development”. Celem konferencji był przegląd dostępnej wiedzy zgromadzonej w ramach trzech unijnych programów oraz poszukiwanie skutecznych narzędzi zarządzania rozwojem terytorialnym w Polsce. Pozwoliło to na zaprezentowanie katalogu użytecznych rekomendacji i rozwiązań przydatnych zarówno praktykom planowania przestrzennego, instytucjom odpowiedzialnym za rozwój regionalny, jak też środowiskom naukowców i ekspertów. Konferencja umożliwiła również przegląd inicjatyw, w których uczestniczą polskie instytucje oraz była okazją do wymiany kontaktów.

Prelegenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakie były cele i geneza projektów?
2. Jakie są wyniki projektów pod kątem rozwoju terytorium Polski?
3. Jakie sformułowano wnioski i rekomendacje dla Polski?

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w konferencji oraz prezentacja wyników projektów umożliwi łaskuteczniejsze wykorzystanie tychże w zakresie planowania terytorialnego opartego na wiedzy. Poniżej znajduje się program konferencji oraz prezentacje prelegentów.