Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

Seminaria i konferencje - Krajowa Konferencja ESPON - Wrocław

Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON przy Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Dolnośląskim Centrum Studiów Regionalnych oraz Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim zorganizowali:

 

„Krajową Konferencję ESPON”

 

 

Celem konferencji było zaprezentowanie polskim placówkom badawczym oraz praktykom Programu ESPON 2013. W szczególności zaprezentowane zostały zadania, zasady uczestnictwa oraz formy współpracy w ramach Programu, a także kwestie finansowe związane z uczestnictwem w projektach ESPON. Szczególną uwagę poświęciliśmy tematom badawczym, które będą przedmiotem konkursu ofert w III rundzie projektów ESPON 2013:

Priorytet 1:

 
Atrakcyjność regionów i miast europejskich dla mieszkańców i odwiedzających.
Zagospodarowanie przestrzeni w Europie.
Współpraca terytorialna na obszarach transnarodowych i przygranicznych
Dostępność w skali regionalnej/lokalnej w Europie.
Bieguny wzrostu drugiego rzędu w rozwoju terytorialnym.
Obszary specyficzne w perspektywie europejskiej.
Wymiar terytorialny innowacji i gospodarki opartej na wiedzy.
Kontynentalne struktury i przepływy terytorialne (globalizacja).

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele urzędów marszałkowskich, urzędów miast i badaczy którzy brali udział w dotychczasowych rundach Programu. Konferencja została zorganizowana we Wrocławiu ze względu na duże zainteresowanie Programem w regionach południowej i zachodniej Polski.  

Konferencja odbyła się 28 listopada 2008 r. (piątek) w Centrum Konferencyjnym Politechniki Wrocławskiej (budynek D-20) przy ul. Zygmunta Janiszewskiego 8 w sali nr 10, w godz. 9.00 – 15.00

Udział w konferencji był nieodpłatny.