Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

Przetargi ESPON

13.11.2013

Aktualizacja map i wskaźników: ESPON Update of Indicators and Maps (2011-2014) – Harmonised Datasets on Local Units (LAU 2)

Niniejszy przetarg ma na celu wybranie dostawcy usług, który wykona zlecenie powiększenia bazy danych ESPON o porównywalne dane z różnych lat i źródeł oraz dokona rozszerzenia prac opracowane przez ESPON 2013, a tym samym odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na zharmonizowane w całej UE analiz. Więcej informacji >>>

Narzędzia ESPON: ESPON Tools (2011-2014) – Feasibility Study on Analytical Tools based on Big Data

Niniejszy przetarg ma na celu wybranie usługodawcy , który zapewni możliwość wykorzystania dostępnych danych źródłowych, w tym tzw. Big Data dużych, pochodzących ze źródeł oficjalnych, baz danych instytucji statystycznych, w szczególności Eurostatu, w europejskich analizach terytorialnych. Więcej informacji >>>

Na oba przetargi obowiązują te same terminy:

·         11 grudnia 2013 do 17:00 : zapytanie o dokumentację,

 

·         19 grudnia 2013 do 15:00 : składanie ofert.