Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

Nowy zeszyt z serii ESPON Territorial Observation nr 8 jest już online

26.08.2013

Nowy zeszyt z serii ESPON Territorial Observation nr 8 jest już online.


Territorial Dynamics in Europe - Regions Integrating Land and Sea

Europejskie morza mają wielki potencjał związany z dążeniem do osiągnięcia celów strategii Europa 2020 w zakresie wzrostu gospodarczego i energii odnawialnej. W ostatnich latach rola i znaczenie potencjału morskiego zyskuje na znaczeniu politycznym w formie idei tzw. Niebieskiego Wzrostu (Blue Growth).


ESPON Territorial Observation nr 8 "Regiony integrujące ląd i morze" bada różnorodność obszarów morskich i skupia się na interakcjach ląd-morze, w tym roli gospodarki morskiej, przepływów między lądem i morzem oraz presji na środowisko.

Podobnie jak w przypadku innych zasobów terytorialnych potencjał rozwoju opartego o zasoby morskie nie jest równomiernie rozlokowany w europejskiej przestrzeni.

Publikacja jest dostępna na stronie internetowej ESPON.