Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

Aktualności

Baza danych ESPON 2013

08.04.2011
Baza danych ESPON 2013 coraz bardziej użyteczna. Nowe dane już są dostępne!
Dalszy ciąg wiadomości →

Seminarium finansowe w Genewie

07.04.2011
Ponad 70 uczestników wzięło udział w seminarium dla księgowych projektów ESPON, które odbyło się w dniach 31marca-1 kwietnia w Genewie.
Dalszy ciąg wiadomości →

53 aplikacje w ramach 8 rundy ESPON

30.03.2011
Ostatnia runda projektów ESPON przyciągnęła 53 aplikacje z instytucji reprezentujących 29 krajów oraz 285 potencjalnych partnerów projektów oraz praktyków.
Dalszy ciąg wiadomości →

ESPON Info Day w Brukseli 10.02.2011

17.02.2011
10 lutego w Brukseli odbyło się spotkanie informacyjne na temat bieżącej rundy projektów ESPON 2013. Ponad 230 uczestników ze 170 instytucji reprezentujących 24 kraje wzięło udział w  wydarzeniu, a wśród nich praktycy, naukowcy, eksperci, przedstawiciele uniwersytetów, jak też publicznych oraz prywatnych instytucji badawczych.
Dalszy ciąg wiadomości →

NOWA RUNDA PROJEKTÓW 24 STYCZNIA 2011

27.01.2011
24 stycznia 2011 nastąpiło oficjalne otwarcie kolejnej rundy konkursowej ESPON z terminem zgłoszeń wyznaczonym na 21 marca 2011.
Dalszy ciąg wiadomości →

Pierwszy Raport Naukowy ESPON 2013

27.01.2011
Pierwszy Raport Naukowy ESPON 2013 The First ESPON 2013 Scientific Report prezentuje metodologie stosowane w badaniach ESPON w zakresie badania przewag konkurencyjnych, koncepcji, wskaźników, typologii i map rozwoju terytorialnego oraz spójności terytorialnej. Raport jest wynikiem dialogu pomiędzy badaczami, praktykami i twórcami polityk. Trzy artykuły naukowe będące częścią raportu poruszają kwestie istotności procesu metropolizacji, potencjału obszarów wiejskich oraz ich oddziaływania terytorialnego, jak też problematykę produkowania energii ze źródeł odnawialnych.
Dalszy ciąg wiadomości →

Wstępne ogłoszenie rundy zgłaszania propozycji tematów badawczych przez praktyków 2011

09.12.2010
Wstępne ogłoszenie rundy zgłaszania propozycji tematów badawczych przez praktyków 2011. Oficjalne otwarcie rundy nastąpi 24 stycznia 2011. Termin zgłaszania propozycji to 21 marca 2011.
Dalszy ciąg wiadomości →

23 listopada 2010: Runda dla indywidualnych ekspertów

09.12.2010
23 listopada 2010: Runda dla indywidualnych ekspertów.
Termin składania dokumentów: 21 stycznia 2011.
Procedura: formularz aplikacyjny + CV w formacie UE.
Dalszy ciąg wiadomości →

Konferencja projektu NORBA

09.12.2010
Transnarodowe działania projektowe ESPON w ramach projektu NORBA. Konferencja 3-4 lutego 2011 w Sztokholmie
Dalszy ciąg wiadomości →

Pierwszy raport syntetyczny ESPON

05.11.2010
Program ESPON 2013 opublikował pierwszy Raport Syntetyczny, który w zwięzły sposób prezentuje najnowsze wyniki największych projektów badawczych Programu ESPON. Raport dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie programu. Dodatkowym atutem raportu jest ilustracja zgromadzonych wniosków za pomocą wyników projektów analizy celowej przeprowadzanej na potrzeby praktyków. Wyniki tych projektów nie tylko zapewniają praktykom i decydentom wgląd w kontekst europejski, ale również umożliwiają lepsze zrozumienie wyzwań rozwojowych w oparciu o przykłady obszarów, regionów i miast o analogicznych uwarunkowaniach rozwojowych.
Dalszy ciąg wiadomości →

Wstępne ogłoszenie rundy dla ekspertów ESPON

17.10.2010
23 listopada 2010 zostanie oficjalnie otwarta runda dla ekspertów ESPON. Eksperci będą monitorowali realizację projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1 (Badania stosowane) w ramach Systemu Wspierania Wiedzy ESPON.
Dalszy ciąg wiadomości →

Nowy raport ESPON Territorial Observation

02.10.2010
Ostatnio ukazała się trzecia publikacja z serii ESPON Territorial Observation. Trzeci numer poświęcony jest Trendom w sytuacji gospodarczej regionów Europy w okresie 2000-2006.
Dalszy ciąg wiadomości →

Nowe projekty ESPON

21.09.2010
Pięć dużych projektów ogólnoeuropejskich badań stosowanych, jeden projekt analizy celowej na potrzeby praktyków i dwa transnarodowe projekty działań sieciowych krajowych punktów kontaktowych ESPON ma już swoje podstrony na portalu Programu ESPON.
Dalszy ciąg wiadomości →

Info Day w Brukseli - 8 września

11.09.2010
Nowe projekty ESPON oraz procedury aplikacyjne zostały zaprezentowane podczas dnia informacyjnego ESPON, który odbył się 8 września 2010 w Brukseli.
Dalszy ciąg wiadomości →

Baza danych ESPON online

15.07.2010
Baza danych ESPON 2013 zrealizowana w ramach projektu ESPON Database 2013 Project, jest dostępna online na stronie głównej programu ESPON.
Dalszy ciąg wiadomości →
Poprzednie strony: