Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

ESPON i VASAB

07.11.2013

Prezentacja wyników projektów ESPON: BSR-TeMo , KITCASP , ITAN i TRACC na wydarzeniach VASAB dotyczących regionu Morza Bałtyckiego.

Warsztat w Rydze , 28 listopada 2013 r. - VASAB ,organizacja międzyrządowej wielostronnej współpracy z 11 krajów regionu Morza Bałtyckiego w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zaprasza władze regionalne i krajowe szczebla z regionu Morza Bałtyckiego do udziału w warsztacie “Cultivating new ideas for the territorial development of the Baltic Sea Region”. Więcej informacji i program na stronie VASAB >>>

Spotkanie praktyków w Helsinkach w dniu 12 grudnia 2013 - VASAB zachęca decydentów , ekspertów i praktyków z różnych sektorów i poziomów zarządzania w regionie Morza Bałtyckiego , w tym przedstawicielei organizacji panbałtyckich do udziału w spotkaniu “Creating synergies for well-integrated and coherent Baltic Sea Region”. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wyniki projektów ESPON dotyczące procesów rozwoju terytorialnego w regionie Morza Bałtyckiego. Więcej informacji na stronie internetowej VASAB >>>