Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

ATLAS ESPON - terytorialny wymiar strategii Europa 2020

03.09.2013
ATLAS ESPON - terytorialny wymiar strategii Europa 2020
ESPON opublikował Atlas analizujący terytorialny wymiar strategii Europa 2020 ilustrujący, za strategią, regionalny i miejski wymiar inteligentnego, zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju.

ATLAS dostarcza wyniki badań, w tym mapy ilustrujące główne tendencje, możliwości i wyzwania stojące przed regionami i miastami oraz pozwala decydentom na porównanie i ocenę ich terytoriów w odniesieniu do celów zawartych w strategii.
Decydenci w reprezentujący różne poziomy administracji terytorialnej mogą korzystać z Atlasu w procesie identyfikacji działań terytorialnych oraz w przygotowaniu strategii rozwoju regionalnego.

Atlas pokazuje wyraźnie, że paneuropejska perspektywa na strategię Europa 2020 jest słuszna i pozwala na identyfikację:
     (1) które typy regionów mają jakie możliwości w zakresie wykorzystania ich potencjałów terytorialnych na rzecz inteligentnego , zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu rozwoju w Europie
     (2) które typy regionów mogą być biegunami wzrostu w różnych skalach terytorialnych.

Wyniki badań zawarte w Atlasie umożliwiają decydentom pogłębione monitorowanie i sterowanie realizacją strategii w ich obszarze.

Strategia Europa 2020 jest ambitna. Niektóre regiony już są lub wkrótce będą w stanie spełnić cele strategii Europa 2020. Zauważalny jest podział między obszar Centralno-Północny i resztę Europy w stosunku do wskaźników strategii Europa 2020. Regiony w Estonii, na Łotwie , Litwie, Polsce , Czechach , Słowenii , Słowacji , na Cyprze i Malcie wykazują obiecujące postępy w kierunku osiągnięcia celów strategii Europa 2020. Dla regionów Portugalii , Hiszpanii , południowych Włoch , Rumunii, Bułgarii i Grecji realizacja celów strategii Europa 2020 stanowić będzie duże wyzwanie.