Witamy na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON!

Aktualności

Konsultacje społeczne ESPON 2020

05.03.2014

Rozpoczęły się konsultacje  kolejnej edycji programu badawczego ESPON na lata 2014-2020 i toczą się aktualnie we wszystkich krajach członkowskich i partnerskich UE. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy ESPON 2020. Konsultacje prowadzone są w języku angielskim przez Instytucję Zarządzającą Programu (Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Infrastruktury Wielkiego Księstwa Luksemburga) i potrwają do 2 kwietnia 2014 r.

Z uwagi na międzynarodowy charakter konsultacji oraz że językiem obowiązującym w Programie jest język angielski, prosimy o wypełnianie kwestionariusza, w formie aplikacji dostępnej na stronie Programu w tym języku. Uwagi można zgłaszać do 2 kwietnia 2014 r. W celu przygotowania odpowiedzi na pytania kwestionariusza ze strony Instytucji Zarządzającej Programem można pobrać kwestionariusz w wersji PDF oraz projekt Programu. Odpowiedzi mogą być składane wyłącznie w trybie on-line i w języku angielskim. 

Dalszy ciąg wiadomości →

Tydzień ESPON 2013 - #ESPONWeek2013

13.11.2013

W tym tygodniu, w ramach projektu USESPON – Use of ESPON wraz z 5 partnerami zagranicznymi zorganizowaliśmy "Tydzień ESPON". Celem tygodnia jest interaktywne i przystępne przybliżenie odbiorcom programu najnowszych wyników badań ESPON.

Dalszy ciąg wiadomości →

Przetargi ESPON

13.11.2013

Aktualizacja map i wskaźników: ESPON Update of Indicators and Maps (2011-2014) – Harmonised Datasets on Local Units (LAU 2)

Narzędzia ESPON: ESPON Tools (2011-2014) – Feasibility Study on Analytical Tools based on Big Data

Dalszy ciąg wiadomości →

Seminarium Benchmarking miast

12.11.2013

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ESPON oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 listopada 2013 roku wspólnie zorganizowały warsztat na temat miejskiego benchmarkingu realizowany w ramach projektu USESPON – Use of ESPON.

undefined 

Dalszy ciąg wiadomości →

ESPON i VASAB

07.11.2013
Prezentacja wyników projektów ESPON: BSR-TeMo , KITCASP , ITAN i TRACC na wydarzeniach VASAB dotyczących regionu Morza Bałtyckiego.
Dalszy ciąg wiadomości →

Warsztat ESPON o miastach-bramach

07.11.2013
Zapraszamy na warsztat ESPON "Gateway cities and regions - New evidence on different types of gateways and their future role in territorial policies" - Bruksela, 27 listopada 2013
Dalszy ciąg wiadomości →

Wewnętrzne seminarium ESPON

05.11.2013

W dniach 4-5 grudnia 2013 roku odbędzie się seminarium wewnętrzne ESPON "Territorial Evidence Serving Cohesion Policy 2014-2020", organizowane we współpracy z prezydencją Litwy w Radzie Unii Europejskiej.

Dalszy ciąg wiadomości →

Projekt ESPON TANGO Polityka Seminarium końcowe

05.09.2013

Bruksela - 29 października 2013 - zespół projektu ESPON TANGO zachęca decydentów, praktyków i pozostałych praktyków zaangażowanych w rozwój terytorialny na seminarium "W kierunku lepszej polityki zarządzania terytorialnego". 

Dalszy ciąg wiadomości →

ATLAS ESPON - terytorialny wymiar strategii Europa 2020

03.09.2013
ATLAS ESPON - terytorialny wymiar strategii Europa 2020
ESPON opublikował Atlas analizujący terytorialny wymiar strategii Europa 2020 ilustrujący, za strategią, regionalny i miejski wymiar inteligentnego, zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju.

ATLAS dostarcza wyniki badań, w tym mapy ilustrujące główne tendencje, możliwości i wyzwania stojące przed regionami i miastami oraz pozwala decydentom na porównanie i ocenę ich terytoriów w odniesieniu do celów zawartych w strategii.
Decydenci w reprezentujący różne poziomy administracji terytorialnej mogą korzystać z Atlasu w procesie identyfikacji działań terytorialnych oraz w przygotowaniu strategii rozwoju regionalnego.
Dalszy ciąg wiadomości →

Nowy zeszyt z serii ESPON Territorial Observation nr 8 jest już online

26.08.2013

Nowy zeszyt z serii ESPON Territorial Observation nr 8 jest już online.


Territorial Dynamics in Europe - Regions Integrating Land and Sea

Europejskie morza mają wielki potencjał związany z dążeniem do osiągnięcia celów strategii Europa 2020 w zakresie wzrostu gospodarczego i energii odnawialnej. W ostatnich latach rola i znaczenie potencjału morskiego zyskuje na znaczeniu politycznym w formie idei tzw. Niebieskiego Wzrostu (Blue Growth).

ESPON Territorial Observation nr 8 "Regiony integrujące ląd i morze" bada różnorodność obszarów morskich i skupia się na interakcjach ląd-morze, w tym roli gospodarki morskiej, przepływów między lądem i morzem oraz presji na środowisko.

Podobnie jak w przypadku innych zasobów terytorialnych potencjał rozwoju opartego o zasoby morskie nie jest równomiernie rozlokowany w europejskiej przestrzeni.

Publikacja jest dostępna na stronie internetowej ESPON.

Dalszy ciąg wiadomości →

Otwarte seminarium ESPON w Dublinie

08.05.2013
Współpraca terytorialna źródłem wzrostu i tworzenia miejsc pracy - pod takim tytułem odbędzie się otwarte seminarium Programu ESPON w Dublinie. 
Dalszy ciąg wiadomości →

Zapraszamy na wystawę o współpracy transgranicznej

12.03.2013
Zapraszamy na wystawę przedstawiającą wyniki badania dotyczącego współpracy terytorialnej w Europie. Wystawę można oglądać w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego od 4 do 29 marca 2013 r.
Dalszy ciąg wiadomości →

Call for papers Konferencja o polityce miejskiej

25.02.2013
Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Polityka miejska – wyzwania, doświadczenia, inspiracje. Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 25-26 czerwca 2013 r.
Dalszy ciąg wiadomości →

Przetarg na wykonanie ewaluacji ex-ante Programu ESPON po 2013 roku

21.12.2012
ESPON Coordination Unit ogłosił przetarg na wykonanie ewaluacji ex-ante Programu ESPON po 2013 roku.
Dalszy ciąg wiadomości →

Oferta stażu w ESPON Coordination Unit

20.12.2012
ESPON Coordination Unit poszukuje dwóch osób gotowych do odbycia pięciomiesięcznego stażu rozpoczynającego się w marcu 2013 roku.
Dalszy ciąg wiadomości →
Poprzednie strony: